Everything has changed :)
Home Theme Ask me anything

Wesołych świąt, tumblrowa rodzino.

(Source: maraazm, via liryka-czysta-metafizyka)

cichokrwawie:

Kochani! Proszę, wyślijcie sms o treści gim.54 na numer 71466 (kosz 1,23 zł). Głosujemy na belfra roku :-) Liczę na Was :-)

Głosujcie na naszego ulubionego nauczyciela prosimy liczymy na was aniołki :3 

(Source: omniesieniemartw, via klarownaklara)

Powiedziałem to raz, powiedziałem drugi, powiedziałem to tysiąc pierdolonych razy.
Że jest ok, że jest w porządku, że to wszystko jest tylko w moim umyśle.
Ale to mnie wyniszcza, i nie mogę zasnąć.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter